Vista Utredning AS

er et frittstående rådgivningsfirma med tverrfaglig bemanning. Vi gir råd innen trafikkplanlegging, arealplanlegging og universell utforming.

På denne nettsiden har vi omtale av oss selv og hva vi driver med, nyheter om prosjekter og annet, samt et prosjektarkiv over ting vi har gjort tidligere. Alle prosjekter som er tatt med her er utført av de som arbeider her nå.

Nyheter