Ny rutestruktur for buss i Hammerfest

Bussrutene i Hammerfest er lite oversiktlige og med avganger som varierer fra time til time. VISTA har laget et forslag til to stamruter, der den ene pendler gjennom sentrum, og med faste avgangstider.

 

Erfaringer fra andre byer (Tromsø, Kristiansand, Lillehammer, Drammen) har vist at passasjerene ønsker regelmessige avganger og kortest mulig reisetid. For å oppnå dette er det i disse byene etablert stamruter med færrest mulige avstikkere, kortest mulig reisetid og faste avgangstider.

I Hammerfest kan dette oppnås på følgende måte:

  • Rutene 1 og 5 slås sammen til en pendelrute gjennom byen
  • Avstikkere til Havneterminalen, Sykehuset, Rørvika og Sykehjemmet sløyfes
  • Sentrumsholdeplassen for pendelen blir dermed Ole Olsens plass, i begge retninger
  • Den nye pendelruta betjener Fjordadalen og Polarbasen på annenhver avgang
  • Den beskrevne effektivisering gjør at hele pendelen tar 50 minutter. Dette betyr at med kvartersruter og 10 minutter til å utjevne eventuelle forsinkelser, kan pendelen betjenes av 4 busser i drift.
  • Rute 2 til Storvannet trafikkeres uforandret. Hele ruta tar 20 minutter, til og fra Havneterminalen. Med halvtimes frekvens kan den betjenes av 1 buss, eller med kvartersruter med 2 busser.
  • Sykehuset kan betjenes av ruta til Forsøl eller en ny servicerute, beskrevet på neste side.