Samarbeidspartnere

VISTA Utredning AS samarbeider med flere fagmiljøer for å komplettere egen kompetanse i de prosjekter der dette er nødvendig. Ett av disse miljøene er vårt søsterselskap VISTA Analyse AS, som spesielt har spisskompetanse innen transportøkonomi, nytte/kostanalyser og næringsplanlegging.

Ett annet fagmiljø er Arkitektkompaniet AS, som er lokalisert i Drammen. Arkitektkompaniet har gjennom sine tilknyttede ressurspersoner, samt 18 års erfaring med prosjektering og oppføring av mange store og kompliserte byggeoppdrag, opparbeidet en bred og solid arkitektfaglig kompetanse.

Vi samarbeider også med Kaupangen AS, som har felleskontor med oss på C.J.Hambros plass i Oslo. Kaupangen jobber særlig med prosessledelse og omstilling innenfor offentlig sektor. Kaupangen er det rådgivermiljøet i Norge som trolig har den mest omfattende erfaringen fra arbeid med etablering av balansert målstyring i kommunal sektor.