Region- og kommuneplaner

Oversikt over Longyearbyen, der VISTA Utredning utarbeider arealplanFagområdet er knyttet til mindre tettsteder og urbane sammenhenger/by- kvartaler med utarbeidelse av kommunedelplaner, reguleringsplaner, utredninger og veiledere.

Firmaet har stått sentralt i utarbeidelse av Husbankens nye veiledere om boligplanlegging og byboliger.


Hurum scenarier 2043

Vi har laget 4 fortellinger samt bakgrunnsmateriale for Hurum kommune. Dette er grunnlag for diskusjoner ved revisjon av kommuneplanen.
(Hurum kommune - 2013)

Kommuneplanens arealdel i Kristiansand - evaluering av planprosess

Formannskapet i Kristiansand kommune har bedt om en evaluering av prosessen med kommuneplanen som ble avsluttet i 2011. Sentralt i evalueringen står vurderinger av fremdrift, politisk involvering, medvirkning og samordning med andre parallelle planprosesser samt detaljeringsgrad i arealplanen.
(Kristiansand kommune - 2012)

Arealplan for Longyearbyen

Arealplan for Longyearbyen planområde ble vedtatt av lokalstyret i møte 15.12.2009. Arbeidet ble startet i februar 2008 og Vista Utredning AS har vært konsulent for arbeidet.
(Longyearbyen lokalstyre - 2010)

Utviklingsplan for Mosseregionen

Regionrådet i Mosseregionen består av kommunene Moss, Rygge, Råde og Våler. Kommunene ønsket en utviklingsplan for et samarbeid om areal og transport samt næringsutvikling.
(Regionrådet i Mosseregionen - 2003)

Areal- og transportplan for Indre Østfold

De 9 kommunene ønsket en regionplan som grunnlag for et samarbeid om utvikling innen areal- og transport.
(Samarbeidsutvalget for kommunene i Indre Østfold - 2003)

Kommunedelplan for byområdet


(Halden kommune - 2001)