Utviklingsplan for Mosseregionen

Regionrådet i Mosseregionen består av kommunene Moss, Rygge, Råde og Våler. Kommunene ønsket en utviklingsplan for et samarbeid om areal og transport samt næringsutvikling.

(03.05.2003)

Utviklingsplanen foreslår samarbeid på mange områder, blant annet for å sikre et utbyggingsmønster som ikke bidrar til unødig mye biltrafikk. Næringsetablering og kjøpesentre lokaliseres i nærmere angitte områder.

Les rapporten her

SmartClub kjøpesenter i Råde

 

Tilbake