Utforming av kollektivknutepunkter

Erfaringer fra Groruddalen og gode eksempler fra noen nordiske byer. Prosjektet ”Utforming av kollektivknutepunkter” er gjennomført som observasjoner av den fysiske utforming av noen knutepunkter i nordiske byer. Utvalget av knutepunktene er basert på råd fra transportselskaper og planmyndigheter i de aktuelle byer. Vi har ikke studert historisk utvikling, planprosesser eller organisering av driften i knutepunktene.

(01.10.2002)

Vi har i rapporten formulert mål for utforming av et knutepunkt innen områdene Senterstruktur, Framtidig byutvikling, Byrom, torg og offentlige utearealer, samt for trafikkarealene (holdeplassen, gangarealer og parkering).Eksemplene fra Oslo, København, Gøteborg og Stockholm er beskrevet og vurdert etter disse kriteriene.

Les rapporten her

Kunstnerisk utsmykning av den nye Alvik T-banestasjon i Stockholm

Tilbake