Tiltak på avlastet riksveg - undersøkelse om planlegging og gjennomføring

Statens vegvesen Vegdirektoratet har foretatt en undersøkelse om planlegging og gjennomføring av tiltak på avlastet riksveg. Avlastet veg omfatter riksvegstrekninger som blir avløst av ny veg, og som ofte blir omklassifisert etter at riksvegen er lagt om. Vanligvis endres trafikksammensetningen på avlastet veg. Biltrafikken blir ofte redusert, men enkelte lenker kan også få større biltrafikk. Eksempler på aktuelle tiltak på avlastet veg er ombygging av eksisterende veg kombinert med kollektivtrafikk-tiltak, gang- og sykkelveger, fortau, estetisk opprustning, fartsdemping og eventuelt andre utbedringer.

(15.02.2010)

Undersøkelsen viser blant annet at tiltak på avlastet veg ble behandlet som en del av hovedprosjektet i ca halvparten av prosjektene. I den andre halvparten ble tiltakene behandlet som egne prosjekt. Der hvor tiltakene ble behandlet som en del av hovedprosjektet, ble tiltakene gjennomført raskere og i større omfang.

Undersøkelsen viser med andre ord at tiltak på avlastet veg blir gjennomført tidligere, og i større omfang, når planlegging av dem er med i en helhetlig planlegging, som del av hovedprosjektet, fra starten.

Rapporten kan du lese her

Tilbake