Tiltak for universell utforming i bygg og uteområder - veileder i samfunnsøkonomisk analyse

I dette oppdraget er det utviklet et opplegg for en samfunnsøkonomisk analyse av tiltak for universell utforming i eksisterende bygg og uteområder rettet mot allmennheten (publikums- og arbeidsbygninger).

(01.07.2012)

Verdsettingsstudien ble gjennomført blant et representativt utvalg av den norske befolkningen høsten 2011 og resulterte i verdsettinger for 18 ulike tiltak for universell utforming i bygg og uteområder. Så vidt oss bekjent er det ikke tidligere gjennomført denne type verdsettingsstudie.

Rapporten kan du lese her.

Tilbake