Sykkelrute i Trondheim

VISTA har gjennomført en systemanalyse av Brøsetruta, fra Trondheim sentrum til Brøset og Dragvoll. Analysen endte opp med en anbefaling om en kombinasjon av adskilt gange- og sykkelvei, med skille mellom de to, og blandet trafikk i de mest sentrumsnære gatene. Et grovt kostnadsoverslag er på ca 16 mill kroner for å opparbeide hele strekningen.

(01.06.2011)

Rapporten kan leses her

Tilbake