Sykkelløsninger i Bergen sentrum

VISTA Utredning har for Bergen kommune utredet og beskrevet sykkelruter gjennom Bergen sentrum. Det er etablert hovedtrasèer fra fem ulike retninger i byen, men gjennom sentrum har det vært vanskelig å finne egnede forbindelser, fordi det er trangt og mange trafikantgrupper som også skal ha plass. Dette har vært et idèprosjekt som paralelloppdrag der to andre firmaer har beskrevet sine løsninger.

(20.01.2011)

Vi har som hovedsystem foreslått bruk av sykkelfelt, på begge sider av gaten, men med et unntak over Torget der vi foreslår adskilt toveis sykkelvei, skjermet med rekkverk både mot biltrafikk og mot fortau. Vårt forslag viser ellers et hovedrutenett gjennom sentrum som går gjennom sentrale deler av byen og som kan opparbeides uten store problemer for de øvrige trafikanter. Både bil, kollektiv og fotgjengere kan avvikles omtrent som i dag.

Det hovedrutenett vi foreslår kan gjøre Bergen til en vesentlig bedre sykkelby enn i dag, særlig fordi anlegg for sykkel gjennom sentrum er viktig for svært mange. Bedre trygghet er avgjørende for å oppnå økt sykling.

Rapporten kan du lese her

Tilbake