Reguleringsplan for stenging av Grubbegata i Oslo sentrum

Regjeringen ønsker å stenge Grubbegata for gjennomkjøring, for å redusere terrorfaren i Regjeringskvartalet. Det skal fortsatt være mulig å gå og sykle i gata, men biltrafikken må finne andre veivalg. Akersgata er det mest nærliggende alternativ.

(20.10.2006)

Planen ble vedtatt i bystyret 28.02.2008, med krav om at bussene i Grubbegata og Akersgata ikke må forsinkes. Tiltak for å oppnå dette vil bli innarbeidet i bebyggelsesplanen. Grubbegata vil videre opparbeides med høyere standard på gatabelegg, belysning og beplantning. Landskapsarkitektene Berg og Dyring står for utformingen.

 

 

 

 

Forslag til utforming av Einar Gerhardsens plass. Landskapsarkitektene Berg og Dyring

Tilbake