Reguleringsplan for Ammerud senter

OBOS Forretningsbygg AS ønsker å utvikle senterområdet med 40 nye leiligheter, inntil butikksenteret. Ny reguleringsplan krver at det i tillegg utarbeides støy- og vibrasjonsutrening, samt risiko- og sårbarhetsanalyse pga nærhet til T-banen. Plan. og bygningsetaten har videre bedt om en vurdering av hvordan et eventuelt lokkprosjekt over T-banestasjonen kan koordineres med planforslaget.

(05.01.2008)

Utkast til planforslag ble innsendt våren 2008, etter en varslingsrunde til naboer og berørte instanser januar 2008.

  

 

 

 

 Skisse som viser 40 nye leiligheter ved Ammerud senter. Arkitektene Dahl og Myrhol..

Tilbake