Reguleringsplan Oppsal senter

OBOS Forretningsbygg ønsker å utvikle Oppsal senter med 140 nye leiligheter og utvidet senterareal. Samtidig legges det meste av parkeringen under bakken slik at det blir plass til nytt torgareal som offentlig møteplass. Forslag til utbygging består i boligblokker opp til 9 etasjer, som får svært attraktiv nærhet til butikker og T-bane. Planforslaget ble innsendt høsten 2010, og forventes lagt ut til offentlig ettersun i 2011.

(11.02.2011)

Tilbake