Prosjektleder for Mobility Oslo

Mobility Oslo er et tre-årig prosjekt i regi av Samferdselsetaten i Oslo kommune for å samarbeide med enkeltbedrifter og virksomheter, for å redusere ansattes bilbruk til arbeids- og tjenestereiser.

(01.03.2007)

VISTA Utredning, ved Paal Sørensen, var innleid i 8 måneder på halv tid, som prosjektleder for Mobility Oslo.

Bysykler ved Oslo sentralstasjon

  

Tilbake