Planprogram Folkehelsa

Folkehelsa på Lindern i Oslo har behov for utvidelse og nye bygninger, dersom de skal kunne bli værende på denne tomta. Ca 10.000 nye m2 bygningsmasse skal innpasses, med krav til adkomster og hensyn til naboer. Antall ansatte kan øke fra dagens ca 530 til ca 850.

(10.12.2005)

 

 

 

  

Folkehelsa med inntegnet nybygg

Tilbake