Optimal kollektivtransport i Oslo sentrum

Rapporten viser ulike trasèvalg for buss og trikk gjennom sentrum. Viktige elementer er at alle linjer bør innom de to viktigste knutepunktene Jernbanetorget og Nationaltheateret, med en mulig avlastende overgang ved Stortinget.

(01.06.2006)

Les rapporten her

Nathionalteateret holdeplass er et av byen viktigste knutepunkter for overgang mellom T-bane, tog, buss og trikk

Tilbake