Nasjonal sykkelstrategi

Nasjonal sykkelstrategi er revidert, som grunnlag for Nasjonal transportplan 2010-2019. Hovedfokus er planlegging av hovednett for sykkeltrafikken i byer og tettsteder, samt at det skal være "attraktivt å sykle for alle". VISTA Utredning har vært sekretær for arbeidet.

(01.05.2007)

 
Les rapporten her

 

 

  

Sykkelfelt foran Frognerparken i Oslo
 

 

Tilbake