Mobilitetsplanlegging i skoler

Mobilitetsplanlegging i skoler pågår i stort omfang i Europa og i Nord-Amerika, der målene er en kombinasjon av bedre trafikksikkerhet og trafikkavvikling ved skolene morgen og ettermiddag, samt mål for bedre helse og bedre miljø, både lokalt og globalt. Målet med prosjektet var å beskrive det som foregår, med noen gode eksempler, samt å vurdere og anbefale hva norske aktører kan gjøre.

(01.12.2006)

 Les rapporten her

Amerikanske barn i en "Gående buss"

Tilbake