Kostnader til universell utforming av nybygg

Oppgaven har vært å vurdere hvordan nye krav til universell utforming i byggeforskriften vil påvirke byggekostnadene for publikumsbygg og utearealer.

(18.02.2008)

Det er lagt til grunn at det er aktuelt å skjerpe kravene på følgende punkter:

  • Økt dekning av parkeringsplasser.
  • Strengere krav til stigning enn dagens praksis (det bygges ofte 1:12 selv om 1:20 er angitt som det maksimale).
  • Større plass i heiser og heis til alle etasjer.
  • Handikaptoalett i hver etasje.

Analysene omfatter bygg, anlegg og utearealer for publikum.

Kostnadene for publikumsbygg er beregnet å øke 1 prosent, mens anlegg i utearealer kan bli 2 - 7 prosent dyrere. I bygg er mye av økningen knuttet til økte krav til heiser og krav om handikaptoalett i alle etasjer, mens det i anlegg ute er slakere ramper eller økt bruk av heis i stedet for rampe den viktigste årsaken til økningen.

Rapporten kan leses her.

Tilbake