Kommunedelplan for Karljohansvern

Forsvaret har signalisert at de over tid vil redusere sin aktivitet på Karljohansvern. Kommunen ønsker å ligge i forkant og ha en planreserve for hva området kan brukes til. Næring, bolig, kultur og rekreasjon er aktuelle formål.

(20.01.2004)

 Kommunedelplan for Karljohansvern har vært ute til offentlig ettersyn i to faser. Det var først vinteren 2005 og sist nå våren 2007. Planen ble endret blant annet pga av endringer i forsvarets bruk og i påvente av kulturminnefredninger. Kommunedelplanen ble vedtatt av Horten kommunestyre 18. juni 2007.

Kommunedelplanen er et omfattende arbeid som består av en planbeskrivelse, plankart med tre temakart og planbestemmelser med retningslinjer. I tillegg kommer et utfordingsdokument som er utarbeidet tidligere i planprosessen.

Tilbake