Hurum scenarier 2043

Vi har laget 4 fortellinger samt bakgrunnsmateriale for Hurum kommune. Dette er grunnlag for diskusjoner ved revisjon av kommuneplanen.

(26.06.2013)

Arbeidet har resultert i en brosjyre med fire fortellinger og en del problemstillinger, samt en bakgrunnsrapport "Kommuneplan - scenarier 2043"

Tilbake