Håndbok 278 Vedlegg med sjekklister

Til veileder i universell utforming for vegdirektoratet er det laget sjekklister. Disse kan lastes ned. Send gjerne kommentarer til forbedringer. Husk at kommentarer til veielderen som skal behandles etter høringen må sendes til Vegdirektoratet.

(15.01.2009)

Om bruk av sjekklistene

1. Gågate

2. Gangveg

3. Fortau

4. Gangfelt

5. Bru og undergang

6. Sykkelparkering

8. Rasteplass

9. Trapp

11. Heis

12. Toalett

13. Holdeplass

14. Knutepunkt

Det er et par påtenkte lister som ikke ble laget. Det er derfor det mangler noen nummer i listen.

Tilbake