Evaluering av ledsagerbevisordningen

Ledsagerbeviset skal gi den funksjonshemmedes ledsager fri adgang til offentlige kultur- og fritidsarrangementer samt offentlige transportmidler som den funksjonshemmede ikke ville kunne delta i/nyttiggjøre seg uten bistand. Ledsagerbevis utstedes gratis av søkers bostedskommune.

(20.04.2005)

Sitat fra evalueringsrapporten:

"Ordningen med ledsagerbevis får mye ros, fordi den bidrar til at funksjonshemmede kan delta i flere aktiviteter. 55% svarer at de deltar på mer nå enn før de fikk beviset. Likevel har vi registrert en viss misnøye med dårlig informasjon, særlig om hvor ordningen aksepteres, og misnøye med ansatte som ikke har kjennskap til ordningen. Vi mener det er et potensial for at enda flere kan få glede av et ledsagerbevis, og et potensial for at de som allerede har det kan bruke det oftere."

Tilbake