Effekter av høystandard holdeplasser for buss

Det er de senere år bygget mange høystandard bussholdeplasser i Oslo, med blant annet høy perrong, flotte leskur, sanntidsinformasjon og belysning. Statens vegvesen og Oslo kommune har ønsket å evaluere effektene innen Reisetid, Trafikksikkerhet, Synlighet og Tilgjengelighet.

(02.01.2008)

Rapporten beskriver at høystandard holdeplasser har hatt positive effekter for alle de undersøkte tema:

  • Noe redusert tidsbruk
  • Bedre trafikksikkerhet, særlig der plattformene tidligere lå i gata
  • Bedre tilgjengelighet, ved lettere av- og påstigning
  • Bedre synlighet, både om dagen og om kvelden

Rapporten kan du lese her

Frogner plass har god belysning, men mangler lys i leskuret

Tilbake