Byutvikling og miljøsone i Groruddalen

Rapporten "Byutvikling og miljøsone i Groruddalen" (Juni 2007) er utarbeidet for å beskrive status og mulige virkemidler for en mer miljøvennlig byutvikling i Groruddalen. Temaene er Utbyggingsmønster, Senterstruktur, Transportstruktur og Grønnstruktur.

(15.06.2007)

Erfaringene fra miljøsonearbeidet og målene for Groruddalssatsingen er grunnlaget for våre anbefalinger for hvilke virkemidler som bør tas i bruk for å nå en miljøvennlig byutvikling. Miljøsonearbeidet er kommet kort, slik at det er for tidlig å evaluere. Dette skyldes treghet i plansystemet og manglende ressurser, to hindringer som en videre satsing kanskje kan løse. Men allerede nå kan det sies at de fem geografiske innsatsområdene i Miljøsone Groruddalen sannsynligvis vil gi positive lokale miljøeffekter, som er for små og avgrensede til å kunne medføre en helhetlig miljøvennlig byutvikling. Dersom dette skal oppnås er det de store tyngre prosessene, som Nasjonal transportplan og Kommuneplan for Oslo som er avgjørende. Det er derfor viktig at det gis klare anbefalinger fra arbeidet i Groruddalen til disse prosessene.

Les rapporten her

Gjennom Groruddalen går det mange hovedveier, med mye trafikk. Foto: Svein Magne Fredriksen

Tilbake