Busstilbudet i Alta

Busstilbudet i Alta foreslås forbedret ved å forenkle en stamlinje gjennom byen, slik at reisetiden mellom endepunktene Kaiskuru og Hjemmeluft reduseres fra 40 til 25 minutter. Dette gir også mulighet for faste avgangstider og kvartersruter i rush om morgen og ettermiddag.

(18.12.2009)

Kollektivandelen i Alta by er på bare 2%, som er halvparten av gjennomsnittet for norske småbyer. Årsaken til dette er en spredtbygd by og et kollektivtilbud med sjeldne og uforutsigbare avganger. Bussenes avgangstider varierer fra time til time, som gir en rutetabell som kan være vanskelig å lese.

Vi foreslår å forbedre tilbudet langs en forenklet stamlinje, mellom Kaiskuru og Hjemmeluft. Ca 10.000, eller 70%, av Alta by sine 14.000 innbyggere bor innenfor en gangavstand på 500 meter fra denne stamlinjen. De øvrige innbyggerne må benytte skolerutene, samt at det settes opp noen ekstra avganger.

Det foreslås videre å vurdere noen nye tilbud, som kveldsbuss, lørdagsbuss og nattbuss, som er avhengig av økte driftstilskudd.

Rapporten kan du lese her

Tilbake