Arealplan for Longyearbyen

Arealplan for Longyearbyen planområde ble vedtatt av lokalstyret i møte 15.12.2009. Arbeidet ble startet i februar 2008 og Vista Utredning AS har vært konsulent for arbeidet.

(01.02.2010)

Vista Utredning AS har vært engasjert til å bistå Longyearbyen lokalstyre med å revidere arealplanen for Longyearbyen. Planområdet omfatter Longyearbyen og naturområdene inn mot tettstedet, arealene i Adventdalen og et område på Vindodden hvor det er hytter. Til sammen er planområdet på 242 kvadratkilometer. Alle dokumentene ligger på nettstedet til lokalstyret i Longyearbyen.

Tilbake