Areal- og transportplan for Indre Østfold

De 9 kommunene ønsket en regionplan som grunnlag for et samarbeid om utvikling innen areal- og transport.

(10.01.2003)

Planarbeidet konkluderte med anbefalte retningslinjer for samarbeid innen Utbyggingsmønster (Senterstruktur, Varehandel, Lokaiseringsprinsipper, Grønnstruktur) og Samferdsel (Vegtrafikk, Kollektivtrafikk, Gang- og sykkeltrafikk).

Tilbake