Om oss

VISTA Utredning AS ble etablert i 1990 som Ergoplan AS. Vi byttet navn i 1997. Firmaet eies av de ansatte og vi er i dag 4 medarbeidere. Se Ansatte for nærmere beskrivelse av bakgrunn og kompetanse.

Våre oppdragsgivere framgår av hvert enkelt prosjekt i referanselisten under Prosjekter og er i all hovedsak offentlige etater både i statlig, fylkeskommunal og kommunal virksomhet.

Våre oppdrag er i første rekke knyttet til universell utforming og til utredning og planlegging innen området areal – og transportplanlegging. Spesialfelt innen dette store området er kommuneplanlegging, kollektivtrafikk, sykkeltrafikk, samt reguleringsplaner.

Vårt organisasjonsnummer i Brønnøysundregistrene er: 957187994