Kartlegging og utvikling av universell utforming i Sandnes kommune

Vi skal kartlegge universell utforming i skoler, barnehager osv.

(01.03.2016)

Dette oppdraget skal omfatte følgende:

  • Kartlegging/analyse
  • Utarbeidelse av tilstandsrapport
  • Kostnadsestimering
  • Generell rådgivning vedrørende universell utforming og tilhørende regelverk.

Dette er et spennende og utfordrende oppdrag hvor vi gleder oss til å bruke all den kunnskap og erfaring vi har skaffet oss innen dette feltet etter mange år med varierte oppdrag knyttet til universell utforming.

Tilbake