Prosjektet skal finne fram til hvordan kommunene kan arbeide for å komme i gang med gode tiltak for universell utforming.

Vista har vunnet konkurransen om prosjektet ”Forprosjekt Enkle tiltak for økt tilgjengelighet”. Formålet med forprosjektet er å kartlegge hvordan KS kan tilrettelegge for at kommunesektoren effektivt kan komme i gang med gode tiltak for universell utforming på eksisterende omgivelser og anlegg.

(29.11.2013)

Prosjektet omfatter en studie av hvordan bedre tilgjengelighet og økt universell utforming kan oppnås kostnadseffektivt for eksisterende bygninger, anlegg og omgivelser. Det skal legges særlig vekt på skoleanlegg.  Prosjektet gjennomføres i samarbeid med Multiconsult AS, som særlig vil arbeide med hvordan dette arbeidet med å oppnå mer universell utforming av eksisterende bygg kan innpasses i vedlikeholdet og utvikling av den eksisterende bygningsmassen.

Forprosjektet skal:

  1. Identifisere og beskrive ulike modeller for arbeid med økt tilgjengelighet.
  2. Utarbeide vurderingskriterier for valg av modell. 
  3. Drøfte og vurdere de ulike modellene.
  4.  Foreta anslag av kostnader og nytte til de ulike modellene.

Tilbake