Ny rammeavtale med Statsbygg

(28.11.2014)

Arbeidet består i å kartlegge tilstanden i bygningene med registreringsverktøyet Bygg for alle, og å analysere avvik og utarbeide en rapport for hver bygning med anbefalte tiltak.  Statsbygg er ledende på dette fagfeltet, og det er morsomt å være med på den videre utvikling av metoder, praksis og registreringsverktøy. Kartleggingen omfatter i utgangspunktet eksisterende bygninger, men metoden brukes også for å sjekke nye bygninger ved ferdigstillelse.

Vista Utredning AS har hatt en tilsvarende rammeavtale 2011-2014, og har bistått i arbeidet med å utvikle program og metodikk helt siden dette ble startet opp i 2002

Den nye høgskolen på Kronstad i Bergen.

Den nye høgskolen på Kronstad i Bergen er en av de eiendommene vi har undersøkt.

Tilbake