Regulering Mortensrud

OBOS Nye Hjem varsler oppstart av reguleringsarbeid for Stenbråtveien 13-63. Formålet skal fortsatt være bolig og barnehage.

(24.06.2015)

Varsel om oppstart planarbeid for Mortensrud, Stenbråtveien 13-63

OBOS Nye Hjem AS gir iht. plan- og bygningslovens § 12-8 og § 12-15 melding om at følgende detaljregulerings-arbeid blir satt i gang:

Justering av utnyttelse og adkomster, fra gjeldende regulering (S-2994) fra 1988. Planområdet omfatter gnr/bnr 180/523, 180/522 og 180/535 i Stenbråtveien, i Bydel Søndre Nordstrand.

Tomten vil bli opprettholdt regulert til areal for bolig-bebyggelse, samt barnehage.

Kart med planavgrensning Planområdet er i dag regulert til bolig og til barnehage, samt en uregulert tomt. Formålet med planarbeidet er å vurdere de 3 tomtene samlet, med fortsatt regulering til bolig og barnehage. Det vil bli foreslått boligbebyggelse i 4-5 etasjer, med parkering i kjeller. Adkomst til øvre del er komplisert, og det foreslås mulige adkomster fra Mortensrudveien, Lofsrudveien/Marta Steinsviksvei og Stenbråtveien (vist med piler).

Merknader eller spørsmål til planarbeidet sendes innen 01.09.2015, til: Paal Sørensen, VISTA Utredning AS, Bernhard Getz gt 3, 0165 OSLO, tlf 97473096. E-post: paal@vistautredning.no Oslo 24.06.2015 Paal Sørensen VISTA Utredning AS.

Tilbake