Ledesystem på 10 stasjoner

Vi har fått et nytt oppdrag med å vurdere 10 jernbanestasjoner med sikte på å etablere ledelinjer, samt andre tiltak som kan være nødvendige for å oppnå universell utforming etter Jernbaneverkets krav.

(28.11.2014)

For hver stasjon utarbeides og tegnes et forslag til ledesystem for blinde og svaksynte. Det kreves et sammenhengende ledesystem fra et tastsatt adkomstpunkt til plattform og langs hele plattformen. Det skal i tillegg vurderes om det er behov for andre tiltak for at stasjonen skal kunne betegnes som universelt utformet. Arbeidet skal gjennomføres i løpet av 2014.

Skotbu stasjon på Østre linje (bildet nedenfor) er en av stasjonene som skal utbedres.

Skotbu med lehus og plattform.

Tilbake