Vi skal lage veileder om orientering i bygg og uteområder

Vi har fått et kjempespennende oppdrag sammen med Narud Stokke Wiig Arkitekter og Bjørbekk&Lindheim (prosjektleder). Vi skal lage en veileder for Statens vegvesen og Direktoratet for byggkvalitet om hvordan bygninger, uteområder og trafikkanlegg kan utformes for at alle lettest mulig kan finne fram.

(13.06.2014)

Statens vegvesen og Direktoratet for byggkvalitet har gått sammen om dette oppdraget med å utarbeide veiledningsmateriale for orientering og veifinning i bygg, uteområder og transportanlegg. Vi skal gjøre arbeidet sammen med Bjørbekk & Lindheim (prosjektleder) og Narud Stokke Wiig Arkitekter.

Vi skal ta utgangspunkt i hvordan folk flest orienterer seg og finner veien som gående og gi råd om hvordan planleggere og prosjekterende kan benytte flere arkitektoniske virkemidler i orientering og veifinning.

Dette omfatter alle de “klassiske” virkemidlene knyttet til landemerker, landskap, veier, gulv, vegger, osv., og hvordan disse kan utformes for at flest mulig kan benytte dem for å finne fram. Men vi vil også se på hvordan en kan vurdere i hvilke situasjoner det er behov for å supplere med kunstige ledelinjer.

Arbeidet skal være ferdig til 1. november 2014. Finn Aslaksen deltar i prosjektet for Vista.

Jernbanetorget Oslo. Her er det mange som må finne riktig vei videre.

Tilbake