Elverum

Gang- og sykkeltrafikk i fokus.

(29.04.2016)

Areal- og transportutredning for Elverum

Rapporten viser muligheter for å styre utviklingen slik at transportbehovet i byen reduseres. Det er sett på to ulike scenarier om viser at mest mulig konsentrert utbygging mindre biltrafikkvekst. Det anbefales en sterk satsing på gang- og sykkeltrafikk.

Se kommunens nettside:

www.elverum.kommune.no/nyheter/ringvegutredningen-er-klar.26996.aspx#.VyMN0vMUsvY.facebook

 

Tilbake