Nyhetsarkiv

29.04.2016: Areal- og transportutredning for Elverum
01.03.2016: Universell utforming - rammeavtale med Sandnes Eiendomsselskap KF
12.11.2015: Transportanalyse Elverum
24.06.2015: Mortensrud, Stenbråtveien 13-63
28.11.2014: Ny rammeavtale med Statsbygg innen universell utforming
28.11.2014: Ledesystem for blinde og svaksynte på stasjoner
13.06.2014: Hvordan kan planleggere og prosjekterende benytte flere arkitektoniske virkemidler så alle finner fram?
29.11.2013: Nytt spennende prosjekt for KS: Hvordan komme igang med enkle tiltak for økt tilgjengelighet i eksisterende bygg?
01.11.2013: Buss i Hammerfest
12.08.2013: Heidrun Lommertz begynner hos oss i august 2013
26.06.2013: Hvordan skal Hurum møte eldrebølgen?
12.03.2013: Har du lyst til å arbeide sammen med oss med universell utforming?
01.03.2013: Bistanden til Statsbygg knyttet til universell utforming fortsetter
01.02.2013: Vi har undersøkt universell utforming i videregående skoler og tannklinikker i Hedmark
01.08.2012: Verdsetting av tiltak for universell utforming
02.05.2012: Kommuneplanens arealdel i Kristiansand - evaluering av planprosess
01.04.2012: VISTA har flyttet
10.02.2012: Hovednett for sykkeltrafikk i Mysen og Halden
01.02.2012: Reg.plan for grensestasjon på Storskog i Sør Varanger
25.11.2011: Medvirkning i planlegging
13.11.2011: TRACY er startet opp
13.11.2011: Oppgraderingen av Jernbanetorget er evaluert.
01.06.2011: Sykkelrute i Trondheim
20.01.2011: Sykkelløsninger i Bergen sentrum
05.10.2010: Oppgraderingen av Jernbanetorget skal evalueres
23.06.2010: VISTA flytter - èn etasje
25.03.2010: Konsekvenser av krav til universell utforming av selvbetjeningsløsninger
04.03.2010: Arealplan for Longyearbyen
15.02.2010: Tiltak på avlastet riksveg - undersøkelse om planlegging og gjennomføring
12.02.2010: Grønn Mobilitet - en mulighetsstudie
11.01.2010: Universell utforming i Ruter As
18.12.2009: Busstilbudet i Alta
17.11.2009: Hva koster det å oppgradere landets undervisningsbygg til universell utforming?
20.10.2009: Nødetatene i Gran og Lunner skal samlokaliseres
18.10.2009: Statlig lokalisering og god by- og stedsutvikling
18.10.2009: Morgendagens skysstasjon
02.09.2009: Boligfortetting på Oppsal senter
02.09.2009: Tiltakspakke Groruddalen 2009
31.08.2009: Opplæring i registrering av universell utforming i Oppland
16.08.2009: Lørenskog hus reiser seg
14.08.2009: 60 serveringssteder er kartlagt
11.06.2009: Busstilbudet i Alta
20.01.2009: Kartlegging av tilgjengelighet til serveringssteder
16.01.2009: Håndbok 278 Vedlegg med sjekklister
16.10.2008: Innføring i universell utforming
25.08.2008: Velkommen til VISTA sin nye nettside!
18.08.2008: Tiltak på avlastet riksvegnett
10.01.2008: Revisjon av arealplan for Longyearbyen
15.12.2007: Statlige bygg og stedsutvikling
30.11.2007: Effekter av høystandard holdeplasser
21.10.2007: Fagseminar: Sentrale FoU-utfordringer innen universell utforming og IKT
15.09.2007: Analyse av kostnader ved universell utforming av nye bygninger, anlegg og uteområde
01.09.2007: Undersøkelse av universell utforming i kommunale bygg i Kongsvinger
01.03.2007: Prosjektleder for Mobility Oslo
15.01.2007: Tilgjengelighet til buss og T-bane
15.12.2006: Revisjon av Nasjonal sykkelstrategi
01.12.2006: Miljøvennlig byutvikling i Groruddalen
15.11.2006: Krav til universell utforming
01.11.2006: Mobilitetsplanlegging ved skoler
30.11.-0001: uIHNanSPpZRitEF
30.11.-0001: mTWEXGbFGNQHaOIPLpy
30.11.-0001: kEfVbOIKehM