Nyheter

Nybrua

Areal- og transportutredning for Elverum

Gang- og sykkeltrafikk i fokus.
(29.04.2016) 

Universell utforming - rammeavtale med Sandnes Eiendomsselskap KF

Vi skal kartlegge universell utforming i skoler, barnehager osv.
(01.03.2016) 

Nybrua

Transportanalyse Elverum

Vi har vunnet konkurransen om transportanalyse for Elverum og mulighetsstudie for Vestad - to veldig spennende byplanoppgaver.
(12.11.2015) 

Mortensrud, Stenbråtveien 13-63

OBOS Nye Hjem varsler oppstart av reguleringsarbeid for Stenbråtveien 13-63. Formålet skal fortsatt være bolig og barnehage.
(24.06.2015) 

Skotbu

Ledesystem for blinde og svaksynte på stasjoner

Vi har fått et nytt oppdrag med å vurdere 10 jernbanestasjoner med sikte på å etablere ledelinjer, samt andre tiltak som kan være nødvendige for å oppnå universell utforming etter Jernbaneverkets krav.
(28.11.2014) 

Jernbanetorget, et stort knutepunkt hvor mange må orientere seg.

Hvordan kan planleggere og prosjekterende benytte flere arkitektoniske virkemidler så alle finner fram?

Vi har fått et kjempespennende oppdrag sammen med Narud Stokke Wiig Arkitekter og Bjørbekk&Lindheim (prosjektleder). Vi skal lage en veileder for Statens vegvesen og Direktoratet for byggkvalitet om hvordan bygninger, uteområder og trafikkanlegg kan utformes for at alle lettest mulig kan finne fram.
(13.06.2014) 

Klasserom - det skal legges særlig vekt på skoleanlegg

Nytt spennende prosjekt for KS: Hvordan komme igang med enkle tiltak for økt tilgjengelighet i eksisterende bygg?

Vista har vunnet konkurransen om prosjektet ”Forprosjekt Enkle tiltak for økt tilgjengelighet”. Formålet med forprosjektet er å kartlegge hvordan KS kan tilrettelegge for at kommunesektoren effektivt kan komme i gang med gode tiltak for universell utforming på eksisterende omgivelser og anlegg.
(29.11.2013) 

Vis alle nyheter