Kunder

Kunder vil variere fra prosjekt til prosjekt og over tid. Nedenfor er listet opp de viktigste kundene VISTA har hatt de siste 5 årene:

Departementer

 • Miljøverndepartementet
 • Samferdselsdepartementet
 • Barne- og familiedepartementet

Statlige etater

 • Statens vegvesen Vegdirektoratet
 • Statsbygg
 • Husbanken
 • Jernbaneverket
 • Avinor
 • Sosial- og helsedirektoratet

Kommuner

 • Oslo
 • Bergen
 • Kristiansand
 • Fredrikstad
 • Tromsø
 • Elverum
 • Gran
 • Hurum
 • Sandefjord
 • Porsgrunn
 • Horten
 • Longyearbyen lokalstyre

Private

 • OBOS Forretningsbygg AS
 • Karihaugen senter AS
 • Oslo Sporvognsdrift AS
 • Oslo Sporveier
 • SAS
 • Skanska Norge AS

Internasjonalt

 • EU-kommisjonen