Ansatte

Portrettbilde av Finn Aslaksen

FINN ASLAKSEN - Sivilingeniør

Utdannet ved NTH i 1977.
Hovedvekt på by- og regionplanlegging og kommunal økonomi. Bred erfaring fra kommunal areal- og trafikkplanlegging. Har de senere år arbeidet mest med luftfart og flyplasser, overordnede samferdselsspørsmål, planlegging innenfor barnehagesektoren og planlegging for funksjonshemmede og konsekvensutredninger.
CV

Portrettbilde av Edel Heggem

EDEL KRISTIN HEGGEM - Arkitekt/planlegger

Hovedfag fra SHKD 1992.
Hovedvekt på tilgjengelighet for funksjonshemmede.Tileggsutdanning og kommunal erfaring innen urbanisme, byforvaltning, bolig- og miljøfornyelse, kvalitetssikring, plan- og bygningsloven, prosjektledelse. Bred erfaring innen planlegging for funksjonshemmede og eldre med utredninger, internasjonalt arbeid og undervisning.
CV

Portrettbilde av Paal Sørensen

PAAL SØRENSEN - Sivilingeniør

Utdannet ved NTH i 1976.
Hovedvekt på by- og regionplanlegging, samt vei- og trafikk-planlegging. Bred praksis fra 2 kommuner og fra statlige etater med areal- og trafikkplanlegging, samt reiseliv. Har de siste årene arbeidet mest med kollektivplaner for “bussbyer”, med planlegging og evaluering av tiltak for sykkeltrafikk, tomtevurderinger for større institusjoner og med fylkesdelplaner og kommuneplaner for areal og transport.
CV

Portrettbilde av Heidrun Lommertz

HEIDRUN LOMMERTZ - Arkitekt

Utdannet ved Fachhochschule Anhalt, Tyskland 1998 med opphold i Egypt (utviklingsprosjekt).
Hovedvekt på overordnet planlegging og prosjektering. Bred erfaring fra detaljprosjektering blant annet med tilgjengelighet for funksjonshemmede fra arkitektkontor og utarbeiding av reguleringsplaner blant annet med konsekvensutredning. Praksis med innsendte reguleringsplaner ved PBE i Oslo i avdeling for områdeutvikling, infrastruktur. Arbeidet som planlegger og arkitekt i Tyskland.
CV